נספח

פרק זה מספק מידע שימושי ופריטים שעל הלקוחות להיות מודעים אליהם, כגון מפרטי המערכת של המכשיר והאפשרויות שלו לשימוש יעיל יותר במכונה. קרא פרק זה לפי הצורך.

מפרטי המערכת

ניתן לבדוק את המפרטים של סביבת הרשת, להעתיק, לסרוק וכו'.

שיפור פונקציות המכונה

עיין בסעיף זה כדי לשנות את שירות הכניסה עבור אימות המשתמשים.

מידע נוסף

קראו פרק זה על מנת להכיר מידע שימושי לגבי השימוש במכשיר.
838F-0RL