אחזור הגדרות

רישום מראש של הגדרות צילום הנמצאות בשימוש נפוץ מאפשר לאחזר את ההגדרות בקלות כשיש בהן צורך. רישום שילוב של פונקציות הנמצאות בשימוש תדיר
838F-075