רישום גודל נייר וסוג הנייר הנמצאים בשימוש תכוף במגש הרב-תכליתי

אם אתה משתמש בגודל וסוג מסוים של נייר על ידי טעינתו במגש הרב-תכליתי, תוכל לרשום את הנייר מראש כ"נייר מועדף" עבור המגש הרב-תכליתי. ניתן להעלות בקלות "נייר מועדף" מהמסך שמוצג כאשר אתה טוען נייר במגש הרב-תכליתי, כך שתוכל לחסוך זמן ומאמץ שלא תצטרך להשקיע כדי להגדיר את הגודל והסוג בכל פעם שאתה משתמש בנייר ספציפי.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ <העדפות>‏  <Paper Settings>‏  ‎<תיכנות נייר מועדף: (מגש רב-תכליתי)>‎.
3
בחר לחצן לרישום ולחץ על <תיכנות/עריכה>.
תוכל לשנות את השם הרשום על ידי לחיצה על <שינוי שם>.
4
בחר את גודל הנייר.
בעת טעינת נייר בגודל רגיל
בעת טעינת נייר בגודל מותאם אישית
בעת רישום מעטפות
5
בחר את סוג הנייר ולחץ על <OK>.
כאשר נבחרה האפשרות <Plain>, ניתן ללחוץ על <נייר רגיל הגדרות משקל> כדי לבחור את משקל הנייר.
6
לחץ על <סגירה>.
אם האפשרות <ציין תמיד> תחת <מגש רב-תכליתי, ערכי ברירת מחדל> מוגדרת כ-<נייר מועדף>, יוצג מסך המאפשר לבחור "נייר מועדף" בעת טעינת הנייר במגש הרב-תכליתי. <מגש רב-תכליתי, ערכי ברירת מחדל>
838F-011