קביעת גודל וסוג הנייר

עליך לקבוע הגדרות של סוג וגודל הנייר בהתאם לנייר שנטען. הקפד לשנות את הגדרות הנייר בעת טעינת נייר השונה מהנייר הקודם שנטען.
אם ההגדרה לא תואמת לגודל ולסוג הנייר שנטען, נייר עלול להיתקע או שתתרחש שגיאת הדפסה.
838F-00X