פישוט פעולות השליחה

ניתן לסרוק מסמכי מקור בגדלים שונים בבת אחת או לשלוח יחד מסמכים שנסרקו בנפרד. באמצעות אחזור הגדרות שנעשו בהן שימוש בעבר, תוכל לפשט את פעולות השליחה.
838F-07K