הפקת צבעים חיים יותר

אם ברצונך לקבל תדפיסים צבעוניים בעלי צבעים שופעים יותר בהשוואה לנתוני ההדפסה, בצע את התהליך הבא כדי לקבוע את תצורת ההגדרות הדרושות.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום)  <התאמה/תחזוקה>‏ <התאמת איכות תמונה>‏ <הגדרות ססגוניות הדפסה בצבע מלא>.
2
בחר את הרמה.
<Standard> מדפיס בצבע זהה למסמך המקור.
<רמה 1> מדפיס בצבעים שופעים יותר מאשר במסמך המקור. <רמה 2> מדפיס בצבעים שופעים הרבה יותר מאשר במסמך המקור.
3
לחץ על <אישור>.
838F-0LX