קביעת התצורה של הגדרות אימות IEEE 802.1X

בסביבת רשת שבה עושים שימוש באימות IEEE 802.1X, כניסה בלתי מורשית לרשת נחסמת על ידי מתג LAN (המאמת) שמעניק הרשאות כניסה רק להתקני לקוח (מבקש האימות) שמאושרים על ידי שרת האימות (שרת RADIUS). כדי לחבר מכשיר זה לרשת IEEE 802.1X, יש לקבוע במכשיר הגדרות כגון שיטת האימות שבה משתמש שרת האימות לביצוע הגדרות אלה נדרשות הרשאות מנהל או NetworkAdmin.
שיטת אימות IEEE 802.1X
המכשיר תומך בשיטות האימות המתוארות בהמשך. יש לרשום אישור CA לפני השימוש בשיטות האימות הללו. רישום אישור CA
EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Level Security)
המכשיר ושרת האימות מאמתים זה את זה על ידי שליחה הדדית של אישורים. אישור CA צריך להיות רשום במכשיר כדי לאמת את האישור (אישור שרת) שנשלח משרת האימות. בנוסף, בהגדרה זו יש לציין פורמט מפתח (אישור לקוח) PKCS#12 כדי ששרת האימות יוכל לאמת את המכשיר. רשום פריטים אלה לפני קביעת התצורה של ההגדרות (רישום מפתח ואישור). לא ניתן להשתמש בשיטת אימות זו בשילוב עם שיטות אחרות.
EAP-TTLS (EAP-Tunneled TLS)
רק שרת האימות שולח אישורים. אישור CA צריך להיות רשום במכשיר כדי לאמת את האישור (אישור שרת) שנשלח משרת האימות. בנוסף, בהגדרה זו יש לציין שם משתמש וסיסמה כדי ששרת האימות יוכל לאמת את המכשיר. ניתן לבחור ב- Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MS-CHAPv2) או Password Authentication Protocol (PAP) כפרוטוקול אימות פנימי לתמיכה ב-EAP-TTLS.
PEAP (Protected EAP)
רק שרת האימות שולח אישורים. אישור CA צריך להיות רשום במכשיר כדי לאמת את האישור (אישור שרת) שנשלח משרת האימות. בנוסף, בהגדרה זו יש לציין שם משתמש וסיסמה כדי ששרת האימות יוכל לאמת את המכשיר. ניתן לבחור רק ב-MS-CHAPv2 בתור פרוטוקול אימות פנימי לתמיכה ב-PEAP.

הגדרת שיטת האימות IEEE 802.1X

1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <העדפות>‏  <רשת>‏  <הגדרות IEEE 802.1X>.
3
הגדר <שימוש ב-IEEE 802.1X> כ- <On>, קבע את תצורת ההגדרות הדרושות, ולחץ על <הבא>.
<שם כניסה>
הזן את שם (זהות EAP) משתמש הכניסה לקבלת אימות IEEE 802.1X.
<אימות אישור שרת אימות>
קבע הגדרה זו כ- <On> בעת אימות אישורי השרת הנשלחים משרת האימות.
<אימות השם של שרת האימות>
כדי לאמת שם משותף באישור השרת, בחר <On> ב- <אימות השם של שרת האימות> והזן את השם של שרת האימות שנרשם על ידי משתמש הכניסה ב- <שם שרת אימות>.
4
בחר את שיטת האימות וקבע את התצורה של ההגדרות הדרושות.
בחירת EAP-TLS
1
לחץ על <On> עבור <שימוש ב-TLS>, ולחץ על <מפתח ואישור>.
2
ברשימה, בחר את המפתח והאישור לשימוש, ולחץ על <הגדר כמפתח ברירת מחדל>‏  <Yes>.
3
לחץ על <OK>.
בחירת EAP-TTLS
1
לחץ על <Off> עבור <שימוש ב-TLS>, ולחץ על <הבא>.
2
לחץ על <On> עבור <שימוש ב-TTLS>.
3
בחר <MSCHAPv2> או <PAP>, ולחץ על <OK>.
4
הזן את שם המשתמש והסיסמה.
לחץ על <שם משתמש> או <סיסמה>, והזן אץ המידע. אם הזנת שם עבור <שם משתמש>, השבת את <שימוש בשם כניסה כשם משתמש>.
אם תרצה להגדיר את <שם משתמש> כאותו שם כניסה שהוזן בשלב 3, לחץ על<שימוש בשם כניסה כשם משתמש>.
<אישור> מוצג כאשר אתה מזין סיסמה ולוחץ על <OK>. לאישור, הזן שנית את הסיסמה ולחץ <OK>.
בחירת PEAP
1
לחץ על <Off> עבור <שימוש ב-TLS>, ולחץ על <הבא>.
2
לחץ על <On> עבור <שימוש ב-PEAP>.
3
הזן את שם המשתמש והסיסמה.
לחץ על <שם משתמש> או <סיסמה>, והזן אץ המידע. אם הזנת שם עבור <שם משתמש>, השבת את <שימוש בשם כניסה כשם משתמש>.
אם תרצה להגדיר את <שם משתמש> כאותו שם כניסה שהוזן בשלב 3, לחץ על<שימוש בשם כניסה כשם משתמש>.
<אישור> מוצג כאשר אתה מזין סיסמה ולוחץ על <OK>. לאישור, הזן שנית את הסיסמה ולחץ <OK>.
5
לחץ על <OK>.
6
לחץ על  (הגדרות/רישום)  (הגדרות/רישום) <החלת שינויי הגדרות>‏  <Yes>.
838F-0E6