הגבלת הגישה לפנקס הכתובות ולפונקציות השליחה

ניתן להגדיר קוד PIN לספר הכתובות כדי למנוע ממשתמשים לערוך מידע אודות יעד, או להגביל את יעדי השליחה הזמינים כדי להפחית את הסיכון של דליפת מידע. בדגמים עם פונקציית פקס, ניתן גם להקטין את הסיכוי לשליחת פקסים בטעות על ידי הגדרה שפקסים יישלחו רק לאחר הזנת מספר פקס פעמיים.
838F-0E8