שימוש בסיסמה להגנה על הגדרות מדיניות האבטחה

מומלץ להשתמש בסיסמה להגנה על הגדרות המכשיר הקשורות למדיניות האבטחה. על ידי הגדרת סיסמה, ניתן להגביל את הרשאות לשנוי הגדרות מדיניות האבטחה רק למנהלי אבטחת המידע שיודעים את הסיסמה.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Security Settings]‏  [Security Policy Settings].
דף [Confirm Security Policy] מוצג.
4
לחץ על [Password Settings].
5
הזן סיסמה ולחץ על [OK].
השתמש בתווים אלפאנומריים או סמלים עבור הסיסמה.
ודא שהסיסמה הוזנה כראוי, והזן שוב את הסיסמה החדשה ב- [Confirm:].
כדי לשנות את הסיסמה
הזן את הסיסמה הנוכחית ב- [Old Password:] ואת הסיסמה החדשה ב- [New Password:], לאחר מכן הזן שוב את הסיסמה החדשה ב- [Confirm:] ולחץ על [OK].
כדי להסיר את הסיסמה
הזן את הסיסמה הנוכחית ב- [Old Password:], ולחץ על [OK] בלי להזין ערכים עבור [New Password:] או [Confirm:] (יש להשאיר אותם ריקים). אם הוגדרה מגבלת תווים להזנה ב- [Password Settings Policy], יש להזין ערך עבור הגדרה זו. בטל את המגבלה לפני הסרת הסיסמה. פריטים הקשורים להגדרת מדיניות האבטחה
ודא כי אינך שוכח סיסמה זו. אם שכחת את הסיסמה, צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.
כדי להגדיר/לשנות את הסיסמה, יש צורך להתחבר ממשק המשתמש המרוחק באמצעות אחת ההרשאות הבאות.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
אם הוגדרה סיסמה, יהיה צורך להזינה לצורך אימות כדי לאתחל את המכשיר. לאחר האימות ואתחול המכשיר, הסיסמה תימחק. אתחול כל הנתונים/הגדרות
838F-0C2