שימוש באימות אישי לניהול הדפסה/שליחת פקס/סריקה מרחוק באמצעות מחשב

אתה יכול להחיל ניהול אימות אישי על הדפסה, שליחת פקסים וסריקה מרחוק (שימוש במחשב לסריקה (סריקה מרחוק) (Windows)) באמצעות מחשב. אפשרות זו יכולה לספק ביטחון רב יותר, מכיוון שהמכשיר לא מקבל פעולות אלה אלא אם מזוהה המשתמש.
 (הגדרות/רישום)  <הגדרות ניהול>‏  <ניהול משתמשים>‏  <Authentication Management>‏  <הגבלת משימה מהתקן מרוחק ללא אימות משתמש>‏  <On>‏  <OK>‏  (הגדרות/רישום)  (הגדרות/רישום) <החלת שינויי הגדרות>‏  <Yes>
838F-0CE