הגדרת ניהול מזהה מחלקה

ניתן לארגן משתמשים לקבוצות כמו המחלקות שאליהן הם שייכים, ולנהל אותם על סמך מזהה המחלקה שלהם. ראשית, צור את כל מזהי המחלקה אותם יש לנהל והקצה משתמשים לכל אחד מהם (רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי). לאחר הקצאת משתמשים למזהי מחלקה, הפעל את ניהול מזהה המחלקה. כדי לבצע אותו סוג ניהול להדפסה או לסריקה של מסמכים ממחשב, קבע את תצורת ההגדרות הנוספות הדרושות. הרשאות מנהל נחוצות כדי לקבוע את התצורה של הגדרות אלה.
838F-0CH