שליחת פקסים באמצעות AirPrint

ניתן לשלוח פקסים ממחשב Mac כמעט באותה דרך שבה מדפיסים ממחשב Mac.
דרישות מערכת
כדי לשלוח פקסים באמצעות AirPrint, דרוש Mac שמותקנת בו מערכת OS‏ x ‏10.9 ואילך.
סביבת הרשת
אחת מהסביבות הבאות נדרשת.
סביבה שבה מכשיר Apple והמכשיר מחובר לאותו LAN
סביבה שבה מחשב Mac מחובר למכשיר באמצעות USB
ייתכן שיהיה צורך בעדכון קושחה כדי לשלוח פקסים. עדכון הקושחה

שליחת פקסים מ-Mac

1
ודא שהמכשיר מופעל ושהוא מחובר למחשב ה-Mac.
להסבר כיצד לוודא, ראה הגדרת סביבת הרשת.
2
מה-Mac, הוסף את המכשיר ב-[System Preferences]‏  [Printers & Scanners].
אם המכשיר כבר נוסף עבור הדפסה או שליחת פקסים, אין צורך בפעולה זאת.
3
פתח מסמך ביישום והצג את תיבת הדו-שיח של הדפסה.
אופן ההצגה של תיבת הדו-שיח של הדפסה שונה בכל יישום. למידע נוסף, עיין במדריכים של היישום שבו אתה משתמש.
4
בחר מכשיר זה בתיבת הדו-שיח של הדפסה.
המדפסות שנוספו ל-Mac מוצגות. בחר את מנהל התקן הפקס של המכשיר בשלב זה.
5
ציין את היעד.
6
לחץ על [Fax].
שליחת הפקס מתחילה
838F-0AW