פונקציות מתקדמות להדפסה

בסעיף זה מוצגות פונקציות הדפסה כגון הפעלה יעילה של משימת הדפסה, או שיפור האבטחה במהלך משימות הדפסה.
838F-08H