Weergave Gebruikershandleiding

In dit gedeelte worden de markeringen, knoppen, schermen en andere items die in de Gebruikershandleiding worden gebruikt, beschreven. De waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen zijn tevens te vinden in de "Belangrijke veiligheidsinstructies" die met het apparaat is meegeleverd. Raadpleeg ook deze instructies.
Markeringen
Waarschuwingen met betrekking tot veiligheid, beperkingen en waarschuwingen met betrekking tot de bediening van het apparaat, nuttige tips en andere informatie worden weergegeven met behulp van de onderstaande markeringen.
 
Hiermee wordt een waarschuwing aangeduid voor handelingen die de dood of zwaar persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben als ze niet juist worden uitgevoerd. Voor een veilig gebruik van dit apparaat moet u deze waarschuwingen altijd ter harte nemen.
 
Hiermee wordt een voorzorgsmaatregel aangeduid ter preventie van het risico op persoonlijk letsel of schade aan eigendommen (anders dan een productiefout) dat veroorzaakt kan worden door verkeerd gebruik van het apparaat. Voor een veilig gebruik van dit apparaat moet u deze voorzorgsmaatregelen altijd ter harte nemen.
Geeft een bewerking aan die niet mag worden uitgevoerd. Lees deze items aandachtig door en zorg ervoor dat u de beschreven bewerkingen niet uitvoert.
Hiermee worden belangrijke operationele vereisten en restricties aangeduid die altijd moeten worden nageleefd tijdens het gebruik van dit apparaat. Houd u te allen tijde aan deze belangrijke aandachtspunten om zo storingen, defecten of schade aan eigendommen te voorkomen die veroorzaakt kunnen worden door verkeerd gebruik van het apparaat.
Hiermee wordt een uitleg van een handeling gegeven. Het kan ook extra informatie over een procedure bevatten.
Geeft nuttige functies of tips voor het gebruiken van het apparaat aan.
Toetsen en knoppen
Toetsen op het bedieningspaneel en knoppen op het computerscherm worden als volgt weergegeven:
Type
Voorbeeld
Toetsen op het bedieningspaneel
Instellingen die op het bedieningspaneel worden weergegeven
<Functie-instellingen>
<Annuleren?>
Knoppen en andere interfaceonderdelen die op het computerscherm worden weergegeven
[Voorkeuren]
[OK]
//
, en  op het bedieningspaneel worden gebruikt om het doelitem in instellingen te selecteren, maar hun beschrijving is weggelaten in de Gebruikershandleiding. De bewerking voor het selecteren van <XXXXX> met behulp van of  en het indrukken van  wordt hieronder weergegeven in de Gebruikershandleiding.
1
Selecteer <XXXXX>.
Scherm
Tenzij anders aangegeven, zijn de displays waarnaar wordt verwezen in de Gebruikershandleiding afkomstig van de C1538P. Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, kan het uiterlijk van de displays in deze handleiding iets afwijken van de werkelijke displays. Daarnaast is het uiterlijk van de stuurprogramma's en de software afhankelijk van de versie, waardoor ze er mogelijk anders uitzien.
Illustraties
Illustraties die worden gebruikt in de Gebruikershandleiding, zijn van "C1538P", tenzij specifiek anderszins is aangegeven.
802Y-0AE