Het type en formaat papier opgeven

U moet ervoor zorgen dat de instellingen voor het type en formaat papier overeenkomen met het papier dat is geplaatst. Vergeet dus niet de papierinstellingen aan te passen wanneer u papier gaat plaatsen dat afwijkt van het eerder gebruikte papier.
Als de instellingen onjuist zijn, kan het papier vastlopen of kan er een afdrukfout optreden.
Importeren/exporteren in batch
<Papierinstellingen> kan alleen worden geïmporteerd van/geëxporteerd naar dezelfde serie machines. De gegevens van instellingen importeren/exporteren
<Papierinstellingen> is inbegrepen in [Basisinformatie instellingen/registratie] bij het batchexporteren. Alle instellingen importeren/exporteren
802Y-021