Functies die gekoppeld zijn aan clouddiensten

U kunt de gebruiksstatus van het apparaat en de gebruiker controleren door deze te koppelen aan clouddiensten afhankelijk van het model van de machine die u gebruikt.

uniFLOW Online Express

Door "tenants" in de cloud te maken en de gebruikersinformatie en apparaten te registreren, kunt u de volgende functies gebruiken zonder een server te maken.
Neem voor instructies voor het maken van en toegang krijgen tot een tenant contact op met uw dealer of servicevertegenwoordiger.
Voor meer informatie over uniFLOW Online Express, raadpleegt u "First Steps Guide".

Boekhoudings- en rapportagefunctie waarmee u logboeken en kosten kunt controleren

Deze functie berekent het gebruik van apparaten die zijn geregistreerd/aangesloten op dezelfde tenant op uniFLOW Online Express en maakt hier vervolgens een rapport van. U kunt ook het gebruikslogboek van elke gebruiker controleren en kostentabellen voor elke afgedrukte pagina maken zodat u de kosten voor elk apparaat kunt berekenen en controleren.
Belangrijkste specificaties
Boekhoudings- en rapportagefunctie
Rapporttype
Gebruikslogboek van elke gebruiker
Gebruikslogboek van elke apparaat
Logboeken van alle gebruikers afdrukken
Logboeken van alle apparaten (alle perioden) afdrukken
Logboeken van alle apparaten (specifieke periode) afdrukken
802Y-05H