Communicatie beperken door firewalls in te stellen

Door configuratie van pakketfiltering om alleen communicatie met apparaten met een specifiek IP- of MAC-adres toe te staan, kunt u het risico van onbevoegde toegang door buitenstaanders verlagen. Beheerdersbevoegdheden zijn nodig om deze instellingen te kunnen configureren.
802Y-048