De afdrukstatus en -geschiedenis controleren

U kunt de wachtstatus voor afdrukopdrachten controleren en vaststellen of tijdens het afdrukken al dan niet een fout is opgetreden. Bewerkingen zoals met voorrang afdrukken van het document en afdrukken tijdelijk uitstellen of annuleren zijn eveneens mogelijk.
Wanneer persoonlijk verificatiebeheer wordt gebruikt, kunt u voorkomen dat gebruikers handelingen uitvoeren op de opdrachten van andere gebruikers op het scherm <Statusmonitor>. <Beperk toegang taken andere gebr.>
1
Druk op  (Statusmonitor).
2
Selecteer <Afdrukopdracht>.
3
Selecteer de afdrukstatus en logboeken.
De status van het afdrukken controleren
1
Selecteer in <Opdrachtstatus> het document waarvan u de status wilt controleren.
Gedetailleerde informatie over het document weergeven.
De afdrukgeschiedenis controleren
1
In <Opdrachtlog>, selecteer een item  selecteer het document om de geschiedenis ervan te controleren.
<OK> wordt weergegeven wanneer een document is afgedrukt en <Fout> wordt weergegeven wanneer een document niet kan worden afgedrukt omdat het werd geannuleerd of wanneer er een fout is opgetreden.
Geeft gedetailleerde informatie over het document weer.
802Y-02J