Verschillende beveiligingsfuncties

Maakt u zich zorgen over de volgende problemen?
Uitvoer die wordt achtergelaten
Onbevoegde toegang
Het vergeten te wissen van vertrouwelijke gegevens op de machine
De machine biedt verschillende beveiligingsfuncties om het risico op informatielekken en onbevoegde toegang te minimaliseren.
In dit gedeelte worden de functies beschreven die in bepaalde situaties nuttig en doeltreffend zijn.
Het implementeren van beveiligingsmaatregelen garandeert niet dat alle gegevens beschermd zijn.
Door de functie Alles importeren te gebruiken kunnen meerdere apparaten worden beheerd met dezelfde instellingen. De gegevens van instellingen importeren/exporteren

Het lekken van documenten voorkomen

Wanneer u vertrouwelijke documenten beheert, moet u problemen zoals lekken en verlies van documenten aanpakken. De machine is voorzien van een beveiligingsfunctie die afdrukken verhindert afdrukken totdat de gebruiker zich heeft aangemeld bij het apparaat om lekken of verlies van documenten te voorkomen.
Gebruik de volgende functies als beveiligingsmaatregelen om het lekken van documenten te voorkomen.
Geforceerd in de wachtrij
Ter voorkoming van het achterlaten van afgedrukt materiaal, per ongeluk lekken van gegevens, verkeerd afdrukken, enz., kan de beheerder instellen dat het document voor het afdrukken wordt opgeslagen. Documenten in de wachtrij afdrukken
Alleen geëncrypte afdrukopdrachten toestaan
Met Versleuteld beveiligd afdrukken kunt u de versleutelde afgedrukte gegevens vanaf de computer naar een machine verzenden. Zo kunt u het risico van lekken van informatie verlagen bij het verzenden van afgedrukte gegevens en daardoor veiliger afdrukken. Afdrukken vanaf een computer beperken

Onbevoegde toegang tot het netwerk voorkomen

Hoewel het dankzij cloudservices eenvoudiger is geworden om gegevens via internet uit te wisselen, kunnen kwaadwillende personen nog steeds communicatie onderscheppen of wijzigen omwille van kwetsbaarheden in netwerken. De machine biedt verschillende maatregelen om de netwerkbeveiliging te verhogen, zoals het alleen toestaan van communicatie met specifieke IP-adressen en het versleutelen van gegevens voor communicatie.
Gebruik de volgende functies als beveiligingsmaatregelen om onbevoegde netwerktoegang enz. te voorkomen.
Firewall instellingen
Onbevoegde toegang door derden, evenals aanvallen en inbreuken op netwerken, kunnen worden geblokkeerd door alleen communicatie met apparaten met een specifiek IP-adres toe te staan. Communicatie beperken door firewalls in te stellen
Proxy instellingen
U kunt voor meer beveiliging zorgen door het gebruik van een proxyserver voor verbindingen buiten het netwerk. Een proxy instellen
TLS instellingen
TLS is een protocol voor het versleutelen van gegevens die over een netwerk worden verstuurd en wordt vaak gebruikt voor communicatie via een webbrowser of een e-mailprogramma. Met TLS versleutelde communicatie is veilige netwerkcommunicatie mogelijk bij het gebruik van de machine met behulp van de UI op afstand. De sleutel en het certificaat voor TLS configureren
IPSec instellingen
Terwijl TLS alleen de gegevens codeert die in een bepaald programma worden gebruikt, zoals een webbrowser of een e-mailprogramma, worden met IPSec alle IP-pakketten (of nettoladingen daarvan) gecodeerd. Dit betekent dat met IPSec een flexibelere beveiliging kan worden gerealiseerd dan met TLS. IPSec-instellingen configureren
IEEE 802.1X instellingen
Als een apparaat probeert verbinding te maken en begint te communiceren met het 802.1X-netwerk, moeten de gebruikersgegevens worden geverifieerd om er zeker van te zijn dat de verbinding tot stand wordt gebracht door een bevoegde gebruiker. Hiertoe worden verificatiegegevens verzonden naar en gecontroleerd door een zogenaamde RADIUS-server, die op basis van het verificatieresultaat communicatie met het netwerk toestaat of weigert. Als de verificatie mislukt, wordt de externe toegang tot het netwerk geblokkeerd door een LAN-switch (of een toegangspunt). Het apparaat kan als een clientapparaat worden aangesloten op een 802.1X-netwerk. De instellingen voor verificatie met IEEE 802.1X configureren

Het lekken van vertrouwelijke informatie tijdens de werking van de machine voorkomen

De machine genereert waarde als een bron van informatie door belangrijke gegevens op te slaan. Het voorkomen dat vertrouwelijke informatie in de machine achterblijft nadat deze is afgevoerd is een andere belangrijke beveiligingsmaatregel. De machine biedt verschillende maatregelen om de veiligheid tijdens de werking te verhogen, zoals voorkomen dat niet-geregistreerde gebruikers de machine bedienen en het volledig wissen van tijdelijke opdrachtgegevens wanneer de machine wordt opgestart.
Gebruik de volgende functies als beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie wordt gelekt tijdens de werking van de machine.
Systeem verifiëren bij opstarten
De integriteit van de firmware, het systeem en AddOn-toepassingen in de machine worden gecontroleerd tijdens het opstarten. <Systeem verifiëren bij opstarten>
McAfee Embedded Control
Als de machine in bedrijf is, wordt de functie McAfee Embedded Control gebruikt om ongeautoriseerde programmawijzigingen en het uitvoeren van ongeautoriseerde programma's te verhinderen ter wille van een betere systeembetrouwbaarheid. <McAfee Embedded Control>
Persoonlijk authentificatiebeheer
U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om persoonlijke authentificatie van gebruikers uit te voeren. Door onbevoegde toegang door derden te voorkomen en gebruikersbeperkingen in te stellen, kunt u zorgen voor een hoger beveiligingsniveau en de machine op een efficiëntere manier bedienen. Gebruikers beheren
Initialiseer alle gegevens/instellingen
U kunt machine-instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Doordat gegevens die in het geheugen achterblijven worden overschreven door betekenisloze waarden, worden externe lekken van vertrouwelijke gegevens bij het weggooien van de machine voorkomen. Instellingen initialiseren
Instellingen Beveiligingsbeleid
Een beveiligingsbeleid beschrijft bedrijfsregels met betrekking tot gegevensbeveiliging. Met deze machine kunt u meerdere instellingen met betrekking tot een beveiligingsbeleid samen instellen. Een beveiligingsbeleid op de machine toepassen
Stdwachtwoord vr toegang op afstand toestaan
Om veiligheidsredenen kunt u de machine zo instellen dat gebruikers zich niet kunnen aanmelden met het standaard wachtwoord (7654321) van de "Beheerder"-gebruiker. Instellen van een verificatie-/wachtwoordbeleid
802Y-097