Instellingen/Registratie

U kunt de machine aanpassen op basis van uw omgeving en behoeften door de instellingen die in dit hoofdstuk zijn beschreven, te configureren. Het scherm Instellingen/Registreren wordt weergegeven, als u <Inst.> selecteert op het scherm <Home>.
In dit gedeelte wordt beschreven wat met elke optie in het instellingenmenu kan worden geconfigureerd.
Sommige instellingen worden niet altijd weergegeven, afhankelijk van de configuratie van optionele apparatuur die op de machine is geïnstalleerd.
Sommige wijzigingen worden, afhankelijk van het besturingssysteem, misschien niet onmiddellijk weergegeven. In dit geval is het noodzakelijk om een ​​van de volgende handelingen uit te voeren.
Selecteer <Ja> op het scherm om te bevestigen of u wijzigingen wilt aanbrengen.
Selecteer <Toepassen gew. inst.> op het <Home> scherm.
Herstart de machine.
802Y-05J