Κύρια Μονάδα

Όνομα
Canon C1538P/C1533P
Τύπος
Επιφάνεια Εργασίας
Ανάλυση εγγραφής
600 dpi x 600 dpi
Αριθμός τόνων
256
Αποδεκτές δεσμίδες χαρτιού
Μεγέθη Χαρτιού
Συρτάρι χαρτιού
Μέγ.: 216,0 mm x 297,0 mm
Ελάχ.: 101,6 mm x 148,0 mm
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
Μέγ.: 216,0 mm x 355,6 mm
Ελάχ.: 76,2 mm x 127,0 mm
Βάρος Χαρτιού
Συρτάρι χαρτιού: 60 g/m² έως 163 g/m²
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 g/m² έως 216 g/m²
Τύπος Χαρτιού
Χρόνος προθέρμανσης*1
Μετά το Άνοιγμα του Διακόπτη Λειτουργίας
Όταν οι <Ρυθμ. Γρήγ. Έναρξ. για Κύριο Διακόπτη> έχουν οριστεί στην επιλογή <On>: 2 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*
Όταν οι <Ρυθμ. Γρήγ. Έναρξ. για Κύριο Διακόπτη> έχουν οριστεί στην επιλογή <Off>: 41 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
*Ανάλογα με τις περιστάσεις, η συσκευή ενδέχεται να μην εκκινήσει γρήγορα.
Επαναφορά από κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας
6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Χρόνος πρώτης εκτύπωσης
Χρώμα: 6,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Α/Μ: 5,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ταχύτητα εκτύπωσης*2(Απλό A4/LTR, 100%)
C1538P
38 φύλλα/λεπτό (A4)
40 φύλλα/λεπτό (LTR)
C1533P
33 φύλλα/λεπτό (A4)
35 φύλλα/λεπτό (LTR)
Σύστημα τροφοδοσίας χαρτιού/Χωρητικότητα
*3
Συρτάρι χαρτιού
550 φύλλα (80 g/m² / 75 g/m²)
640 φύλλα (64 g/m²)
Χαρτί διαφορετικό από το παραπάνω: ύψος 60 mm ή λιγότερο
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
100 φύλλα (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²)
Χαρτί διαφορετικό από το παραπάνω: ύψος 11 mm ή λιγότερο
Χωρητικότητα εσωτερικού δίσκου
200 φύλλα (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²)*3
Τροφοδοσία ρεύματος
C1538P
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz, 3,7 A
C1533P
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz, 3,5 A
Κατανάλωση Ρεύματος*1
Μέγιστη Κατανάλωση Ρεύματος
1.500 W
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας
1.1 W
Όταν είναι κλειστός ο κύριος διακόπτης λειτουργίας
Όταν το <Ρυθμ. Γρήγ. Έναρξ. για Κύριο Διακόπτη> έχει οριστεί σε <On>: 1.1 W
Όταν το <Ρυθμ. Γρήγ. Έναρξ. για Κύριο Διακόπτη> έχει οριστεί σε <Off>: 0.4 W
Διαστάσεις
(Π x Β x Υ)
458 mm x 464 mm x 443 mm
Βάρος
(Εξαιρούνται οι κασέτες γραφίτη)
Κύρια μονάδα
Περίπου 25 kg
Αναλώσιμα
Χώρος εγκατάστασης
(Π x Μ)
696 mm x 764 mm (Όταν το συρτάρι χαρτιού είναι ανοικτό και ο δίσκος πολλαπλών χρήσεων είναι ανοικτά.)
*Φροντίζετε να υπάρχει χώρος 100 mm ή μεγαλύτερος γύρω από τη συσκευή.
Χωρητικότητα Μνήμης
RAM: 2 GB
eMMC: 15 GB
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Θερμοκρασία: 10 °C έως 30 °C
Υγρασία: 20 % έως 80 % σχετική υγρασία (χωρίς υγροποίηση)
*1 Μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιείται η συσκευή.
*2 Η ταχύτητα εκτύπωσης υπολογίζονται βάσει εσωτερικών δοκιμών με χρήση χαρτιού μεγέθους A4/LTR που εκτυπώνεται με αναλογία εκτύπωσης 100% σε σχέση με το πρωτότυπο σε χαρτί μίας πλευράς. Η εσωτερική δοκιμή εκτελείται με συνεχή εκτύπωση της ίδιας σελίδας περιεχομένου σε απλό χαρτί. Η ταχύτητα εκτύπωσης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού και την κατεύθυνση τροφοδοσίας του χαρτιού.
Η συσκευή μπορεί να διακόψει ή να επιβραδύνει αυτόματα την εκτύπωση προκειμένου να ρυθμιστεί η κατάσταση του εκτυπωτή, όπως να γίνει έλεγχος της θερμοκρασίας μίας συγκεκριμένης μονάδας ή να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην ποιότητα της εικόνας κατά τη διάρκεια συνεχούς εκτύπωσης.
*3 Ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης και το χαρτί που χρησιμοποιείται.
80YS-0A1