Επιλογές

Η λειτουργικότητα της συσκευής μπορεί να επεκταθεί εγκαθιστώντας προαιρετικό εξοπλισμό.

Διαθέσιμες Επιλογές

Αναζήτηση εξοπλισμού ανάλογα με τις ανάγκες σας

Για την προσθήκη συρταριών χαρτιού

Κάποιες από τις ρυθμίσεις ενδεχομένως να μην εμφανίζονται, ανάλογα με τη διαμόρφωση του προαιρετικού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
80YS-0A5