Επιλογές Συστήματος

Εφαρμόζοντας επιλογές σχετικά με το σύστημα, μπορείτε να βελτιώσετε περαιτέρω την απόδοση της συσκευής.

Κιτ εκτύπωσης γραμμοκωδικών

Μπορείτε να εκτυπώνετε γραμμοκώδικες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Λειτουργία Εκτύπωσης Bar Code, μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας εγχειριδίων.

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL

Αυτή η επιλογή σάς παρέχει τη δυνατότητα να προσθέσετε τις ακόλουθες γραμματοσειρές για έναν εκτυπωτή PCL. Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να εξάγετε χρησιμοποιώντας πολλαπλές γλώσσες σε ένα περιβάλλον SAP Unicode.
Andale® και WorldType® Συλλογή J (Έκδοση Ιαπωνικών)
Andale® και WorldType® Συλλογή K (Έκδοση Κορεάτικων)
Andale® και WorldType® Συλλογή S (Έκδοση Απλοποιημένων Κινέζικων)
Andale® και WorldType® Συλλογή T (Έκδοση Παραδοσιακών Κινέζικων)
Για την υποστήριξη διαφορών στον σχεδιασμό χαρακτήρων ανάλογα με την περιοχή, είναι ενεργοποιημένες τέσσερις εκδόσεις γραμματοσειρών.
80YS-09Y