Ποιότητα Εικόνας

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες που συμβάλλουν στη δημιουργία καθαρών και ευκρινών εικόνων, όπως η υψηλής ποιότητας εκτύπωση εικόνων και οι διορθωτικές λειτουργίες.
 
Ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης
 
Μπορείτε να πετύχετε πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα εκτύπωσης χρησιμοποιώντας διορθωτικές λειτουργίες όπως η προσαρμογή διαβάθμισης και η διόρθωση πυκνότητας.
 
80YS-09F