Ρυθμισιμότητα

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διευρύνετε τις δυνατότητες της συσκευής και να κάνετε τη διαχείριση ευκολότερη.
 
Περιβάλλον διπλού δικτύου
 
Σύνδεση στο ασύρματο τοπικό δίκτυο
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα περιβάλλον διπλού δικτύου, που χρησιμοποιεί ενσύρματο και ασύρματο LAN, ή ενσύρματο LAN και ένα άλλο ενσύρματο LAN.
 
Ένα ασύρματο δίκτυο LAN είναι ενσωματωμένο στη συσκευή, καθιστώντας δυνατή τη σύνδεση της συσκευής σε έναν υπολογιστή ή μια φορητή συσκευή, καθώς και την εγκατάστασή της σε μια ξεχωριστή τοποθεσία.
 
 
Σύνδεση με Φορητές Συσκευές
 
Λειτουργία πολιτικής ασφαλείας στο γραφείο
Μπορείτε να εκτυπώσετε απευθείας δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια φορητή συσκευή από τη συσκευή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φορητή συσκευή σας για να ορίσετε ρυθμίσεις για την εκτύπωση βεβιασμένης αναμονής στη συσκευή.
 
Μια πολιτική ασφαλείας περιγράφει κανόνες της εταιρείας σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών. Σε αυτήν τη συσκευή, μπορούν να οριστούν μαζί πολλαπλές ρυθμίσεις σχετικά με μια πολιτική ασφαλείας.
 
 
80YS-09H