Βασικές λειτουργίες των Windows

Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει.

Εμφάνιση του φακέλου εκτυπωτή

Windows Server 2012
Κάντε δεξί κλικ στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης επιλέξτε [Control Panel] [View devices and printers].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Κάντε δεξί κλικ στο [Start] επιλέξτε [Control Panel] [View devices and printers].
Windows 10
[] επιλέξτε [Σύστημα των Windows]  [Control Panel] [Hardware and Sound] [Devices and Printers].
Windows Server 2016
Κάντε δεξί κλικ στο [] επιλέξτε [Control Panel] [Υλικό] [Devices and Printers].

Εμφάνιση κοινόχρηστων εκτυπωτών στον διακομιστή εκτυπώσεων

1
Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows.
Windows Server 2012
Κάντε δεξί κλικ στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης  επιλέξτε [Εξερεύνηση αρχείων].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Κάντε δεξί κλικ στο [Start] επιλέξτε [Εξερεύνηση αρχείων].
Windows 10/Server 2016
Κάντε δεξί κλικ στο [] επιλέξτε [File Explorer]
2
Επιλέξτε [Network] ή [My Network Places] και κάντε διπλό κλικ στον υπολογιστή που έχει οριστεί ως διακομιστής εκτυπώσεων.
Για να εμφανίσετε τους υπολογιστές στο δίκτυο, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό δικτύου ή να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο δίκτυο για υπολογιστές.
Εμφανίζεται ο κοινόχρηστος εκτυπωτής.

Έλεγχος της θύρας εκτυπωτή LPR/RAW

1
Ανοίξτε τον φάκελο του εκτυπωτή. Εμφάνιση του φακέλου εκτυπωτή
2
Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή της συσκευής και κατόπιν κάντε κλικ στο [Printer properties] (ή [Properties]).
3
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της θύρας.
Κάντε κλικ στην καρτέλα [Ports].
Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή θύρα για τον εκτυπωτή.

Κατά την εκτύπωση από την εφαρμογή Windows Store

Windows Server 2012
Εμφανίστε τα Charms στη δεξιά πλευρά της οθόνης πατήστε η κάντε κλικ στο [Devices] Το πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείτε [Print].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Εμφανίστε τα Charms στη δεξιά πλευρά της οθόνης Πατήστε ή κάντε κλικ στο [Devices] [Print] Το πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείτε [Print].
Windows 10
Πατήστε ή κάντε κλικ στο [Print] στην εφαρμογή TΤο πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείτε [Print].
Κατά την εκτύπωση με αυτήν τη μέθοδο, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ρυθμίσεων εκτύπωσης είναι διαθέσιμος.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [The printer requires your attention. Go to the desktop to take care of it.], μεταβείτε στην επιφάνεια εργασίας και ακολουθήστε τις οδηγίες στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται. Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν έχετε διαμορφώσει τη συσκευή να εμφανίζει το όνομα χρήστη κατά την εκτύπωση και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.
80YS-09L