Παράρτημα

Σε αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής, περιγραφές των επιλογών, οδηγίες χρήσης για το εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη, δηλώσεις αποποίησης ευθυνών, πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες σημαντικές πληροφορίες για τους πελάτες. Διαβάστε αυτό το κεφάλαιο, όπως απαιτείται.

Προδιαγραφές Συσκευής

Μπορείτε να ελέγξετε τις προδιαγραφές της συσκευής, του περιβάλλοντος δικτύου, κ.λπ.

Χρήση προαιρετικού εξοπλισμού

Δείτε αυτήν την ενότητα για να ελέγξετε τον προαιρετικό εξοπλισμό και τις προαιρετικές επιλογές συστήματος, ώστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πιο αποτελεσματικά.

Παραπομπή στο Εγχειρίδιο της Συσκευής

Δείτε τις ακόλουθες ενότητες, για να διαβάσετε οδηγίες χρήσης για διάφορα εγχειρίδια και για τον Οδηγός Χρήστη (το παρόν εγχειρίδιο), οι οποίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις λειτουργίες και λειτουργικές διαδικασίες της συσκευής.

Άλλα

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται βασικές διαδικασίες OS και περιλαμβάνονται δηλώσεις αποποίησης ευθύνης, στοιχεία πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες πληροφορίες.
80YS-098