Πίνακας Ελέγχου

Η ενότητα αυτή περιγράφει τα ονόματα και τη χρήση των πλήκτρων του πίνακα ελέγχου.

Οθόνη

Μπορείτε να δείτε τη λειτουργία και τις καταστάσεις σφάλματος της συσκευής, την ποσότητα που απομένει στις κασέτες γραφίτη, και άλλες καταστάσεις. Βασικές οθόνες

Πλήκτρο Αρχική

Πατήστε για να εμφανιστεί η οθόνη Αρχική, η οποία παρέχει πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων και σε λειτουργίες, όπως η εκτύπωση από μέσα μνήμης και τις ρυθμίσεις χαρτιού. Στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη<Αρχική>

Πλήκτρο Προηγούμενο

Πατήστε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Εάν πατήσετε αυτό το πλήκτρο κατά τον καθορισμό ρυθμίσεων, για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται και η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

Αριθμητικά πλήκτρα (πλήκτρα [0]-[9])

Πατήστε για να εισαγάγετε αριθμούς και κείμενο. Εισαγωγή χαρακτήρων

Πλήκτρο [*]

Πατήστε για να αλλάξετε τον τύπο του κειμένου που εισάγεται.

Ενδεικτική λυχνία Δεδομένων

Αναβοσβήνει όταν εκτελείται μια λειτουργία, όπως μετάδοση δεδομένων ή εκτύπωση. Ανάβει όταν υπάρχουν έγγραφα σε αναμονή για επεξεργασία.

Ενδεικτική λυχνία Σφάλματος

Αναβοσβήνει ή ανάβει όταν παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα, όπως η εμπλοκή χαρτιού.
Εάν η λυχνία σφάλματος αναβοσβήνει, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν η λυχνία σφάλματος είναι αναμμένη, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.

Πλήκτρο Εξοικονόμηση ενέργειας

Πατήστε για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής, το πλήκτρο ανάβει με πράσινο χρώμα. Πατήστε ξανά για έξοδο από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Είσοδος σε κατάσταση αναστολής

Πλήκτρο Έλεγχος κατάστασης

Πατήστε για να ελέγξετε την κατάσταση της λειτουργίας εκτύπωσης ή για να δείτε το ιστορικό χρήσης ή τις ρυθμίσεις δικτύου, όπως τη διεύθυνση IP της συσκευής. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής, όπως την εναπομένουσα ποσότητα χαρτιού και την υπολειπόμενη ποσότητα γραφίτη, ή εάν έχουν παρουσιαστεί τυχόν σφάλματα. Οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ>

Πλήκτρο [ID]

Εάν η διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο για να συνδεθείτε, αφού εισαγάγετε τον κωδικό και το PIN. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, πατήστε αυτό το πλήκτρο ξανά για να αποσυνδεθείτε. Σύνδεση στη συσκευή

Πλήκτρο Απαλοιφή

Πατήστε το πλήκτρο για διαγράψετε τους αριθμούς και κείμενο που πληκτρολογήσατε.

Πλήκτρο Διακοπή

Πατήστε το πλήκτρο για να ακυρώσετε την εκτύπωση και άλλες λειτουργίες.

Πλήκτρο [#]

Πατήστε το πλήκτρο για να εισάγετε σύμβολα όπως "@" ή "/".

Πλήκτρο []

Κατά τον καθορισμό ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Κατά την εισαγωγή αριθμών, πατήστε το πλήκτρο για να μετακινήσετε τον δείκτη προς τα αριστερά.

Πλήκτρο []

Κατά τον καθορισμό ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε το στοιχείο που βρίσκεται πάνω από το τρέχων επιλεγμένο στοιχείο. Κατά την αλλαγή των τιμών ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο για να αυξήσετε μια τιμή.

Πλήκτρο []

Κατά τον καθορισμό ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο για να συνεχίσετε στην επόμενη οθόνη. Κατά την εισαγωγή αριθμών, πατήστε το πλήκτρο για να μετακινήσετε τον δείκτη προς τα δεξιά.

Πλήκτρο []

Κατά τον καθορισμό ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε το στοιχείο που βρίσκεται κάτω από το τρέχων επιλεγμένο στοιχείο. Κατά την αλλαγή των τιμών ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο για να μειώσετε μια τιμή.

Πλήκτρο []

Πατήστε το πλήκτρο για να εφαρμόσετε ρυθμίσεις ή καθορισμένες λεπτομέρειες.
80YS-01C