Εσωτερικό

Υποδοχές κασετών γραφίτη

Τοποθετήστε τις κασέτες γραφίτη σε αυτές τις υποδοχές: Y (κίτρινο) στην πιο αριστερά υποδοχή, στη συνέχεια M (ματζέντα), C (κυανό) και K (μαύρο). Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη

Μονάδα μεταφοράς

Εάν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού μέσα στη συσκευή, ανυψώστε τον οδηγό μεταφοράς για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών

Οδηγός μεταφοράς

Εάν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στη συσκευή, ανασηκώστε τη μονάδα μεταφοράς και ανοίξτε αυτόν τον οδηγό για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών
80YS-018