Τοποθέτηση Προεκτυπωμένου Χαρτιού

Όταν τοποθετείτε χαρτί με προεκτυπωμένο λογότυπο, προσέξτε τον προσανατολισμό του χαρτιού ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιήσετε ως πηγή χαρτιού το συρτάρι χαρτιού ή τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Τοποθετήστε το χαρτί σωστά, ώστε η εκτύπωση να πραγματοποιηθεί στην ίδια όψη με το λογότυπο.
 
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης προεκτυπωμένου χαρτιού με το σωστό προσανατολισμό. Για περιγραφή της γενικής διαδικασίας τοποθέτησης χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού ή στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Βασική μέθοδος τοποθέτησης χαρτιού.
Ο σωστός τρόπος τοποθέτησης του προεκτυπωμένου χαρτιού όταν η επιλογή <Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού> έχει ρυθμιστεί σε <Προτερ.Όψης Εκτ.>
Συρτάρι χαρτιού: η όψη του λογότυπου προς τα κάτω
Άλλη πηγή τροφοδοσίας εκτός του συρταριού: η όψη του λογότυπου προς τα επάνω

Τοποθέτηση χαρτιού με λογότυπα στο συρτάρι χαρτιού

Η μέθοδος τοποθέτησης ποικίλλει ανάλογα με τον προσανατολισμό (κατακόρυφος ή οριζόντιος) του λογότυπου του χαρτιού. Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά του λογοτύπου (πλευρά εκτύπωσης) στραμμένη προς τα επάνω, όπως υποδεικνύεται στις παρακάτω εικόνες.
Κατακόρυφος προσανατολισμός χαρτιού
 
Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης
 
 
 
 
 
 
Οριζόντιος προσανατολισμός χαρτιού
 
Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης
 
 
 

Τοποθέτηση χαρτιού με λογότυπα στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων

Η μέθοδος τοποθέτησης ποικίλλει ανάλογα με τον προσανατολισμό (κατακόρυφος ή οριζόντιος) του λογότυπου του χαρτιού. Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά του λογοτύπου (πλευρά εκτύπωσης) στραμμένη προς τα κάτω, όπως υποδεικνύεται στις παρακάτω εικόνες.
Κατακόρυφος προσανατολισμός χαρτιού
 
Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης
 
 
 
 
 
 
Οριζόντιος προσανατολισμός χαρτιού
 
Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης
 
 
 
80YS-01R