Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων

Ενδέχεται να προκύψει εμπλοκή χαρτιού ή άλλα προβλήματα εκτύπωσης εάν το μέγεθος και ο τύπος του χαρτιού που καθορίζεται στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή δεν ταιριάζουν με εκείνα του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων.
1
Τοποθετήστε χαρτί στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Τοποθέτηση χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων
Εμφανίζεται η οθόνη για τον καθορισμό του μεγέθους και του τύπου χαρτιού.
2
Καθορίστε το μέγεθος χαρτιού.
Πληροφορίες σχετικά με την επιλογή <Ελεύθερο Μέγεθος>
Αν αλλάζετε συχνά το χαρτί που τοποθετείτε, ορίστε την επιλογή <Ελεύθερο Μέγεθος>. Αυτό θα μειώσει τον αριθμό των βημάτων που απαιτούνται για να αλλάζετε κάθε φορά τη ρύθμιση. Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος όταν η ρύθμιση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι σημαντικά διαφορετικό από το μέγεθος του τοποθετημένου χαρτιού. <Ασυμφ.Μεγ.Χαρτ.για ΠηγήΧαρτ.Ελεύθ.Μεγέθ.>
Αν το εμφανιζόμενο μέγεθος χαρτιού είναι διαφορετικό από το μέγεθος χαρτιού που έχει τοποθετηθεί, το χαρτί ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε ξανά το χαρτί.
Όταν τοποθετείτε χαρτί τυπικού μεγέθους
Επιλέξτε μέγεθος χαρτιού από την επιλογή <Μέγεθος Χαρτιού>.
Κατά την τοποθέτηση χαρτιού ειδικού μεγέθους
Όταν τοποθετείτε φακέλους
3
Επιλέξτε τύπο χαρτιού.
Πληροφορίες σχετικά με την επιλογή <Ελεύθ.>
Αν αλλάζετε συχνά το χαρτί που τοποθετείτε, ορίστε την επιλογή <Ελεύθ.>. Αυτό θα μειώσει τον αριθμό των βημάτων που απαιτούνται για να αλλάζετε κάθε φορά τη ρύθμιση. Ωστόσο, σημειώστε ότι αυτή η ρύθμιση δίνει στη συσκευή τη δυνατότητα να εκτελέσει εκτύπωση ακόμα κι αν υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στη ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και στον τύπο χαρτιού που είναι τοποθετημένο στη συσκευή.
Όταν η ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι [Auto], η συσκευή λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που θα λειτουργούσε εάν ο τύπος χαρτιού είχε οριστεί σε [Plain 1].
Για να ελέγξετε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για έναν τύπο χαρτιού, επιλέξτε <Λεπτομέρειες> και επιλέξτε τον τύπο χαρτιού για έλεγχο.
80YS-023