Καθορισμός συχνά χρησιμοποιούμενου μεγέθους και τύπου χαρτιού για τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χαρτιού για τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Η αποθήκευση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων σας απαλλάσσει από τον καθορισμό των ρυθμίσεων κάθε φορά που τοποθετείτε το ίδιο χαρτί στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.

Αφού καταχωριστεί η προεπιλεγμένη ρύθμιση χαρτιού, η οθόνη ρύθμισης χαρτιού δεν εμφανίζεται όταν τοποθετείται το χαρτί, και χρησιμοποιείται πάντα η ίδια ρύθμιση. Εάν τοποθετήσετε διαφορετικό μέγεθος ή τύπο χαρτιού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χαρτιού, η συσκευή ενδέχεται να μην εκτυπώνει σωστά. Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, επιλέξτε <Ορίστε το Χρόν Τοποθ Χαρτ> στο βήμα 3 και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το χαρτί.
1
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις Χαρτιού> στην οθόνη <Αρχική>. Οθόνη <Αρχική>
2
Επιλέξτε <Δίσκος Πολλαπλών Χρήσεων>.
3
Επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού.
Πληροφορίες σχετικά με την επιλογή <Ελεύθερο Μέγεθος>
Αν αλλάζετε συχνά το χαρτί που τοποθετείτε, ορίστε την επιλογή <Ελεύθερο Μέγεθος>. Αυτό θα μειώσει τον αριθμό των βημάτων που απαιτούνται για να αλλάζετε κάθε φορά τη ρύθμιση. Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος όταν η ρύθμιση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι σημαντικά διαφορετικό από το μέγεθος του τοποθετημένου χαρτιού. <Ασυμφ.Μεγ.Χαρτ.για ΠηγήΧαρτ.Ελεύθ.Μεγέθ.>
Καταχώριση χαρτιού τυπικού μεγέθους
Καταχώρηση χαρτιού προσαρμοσμένου μεγέθους
Καταχώρηση φακέλων
4
Επιλέξτε τύπο χαρτιού.
Πληροφορίες σχετικά με την επιλογή <Ελεύθ.>
Αν αλλάζετε συχνά το χαρτί που τοποθετείτε, ορίστε την επιλογή <Ελεύθ.>. Αυτό θα μειώσει τον αριθμό των βημάτων που απαιτούνται για να αλλάζετε κάθε φορά τη ρύθμιση. Ωστόσο, σημειώστε ότι αυτή η ρύθμιση δίνει στη συσκευή τη δυνατότητα να εκτελέσει εκτύπωση ακόμα κι αν υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στη ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και στον τύπο χαρτιού που είναι τοποθετημένο στη συσκευή.
Όταν η ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι [Auto], η συσκευή λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που θα λειτουργούσε εάν ο τύπος χαρτιού είχε οριστεί σε [Plain 1].
Για να ελέγξετε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για έναν τύπο χαρτιού, επιλέξτε <Λεπτομέρειες> και επιλέξτε τον τύπο χαρτιού για έλεγχο.
80YS-024