Βασικές οθόνες

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις διαφορετικές οθόνες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Οθόνη <Αρχική>
Η οθόνη <Αρχική> εμφανίζεται όταν πατάτε το  (Αρχική σελίδα). Εμφανίζεται η οθόνη <Αρχική> ή η οθόνη ρυθμίσεων, που σας επιτρέπει να εκτελείτε λειτουργίες, όπως <Μέσο Μνήμης> και <Πύλη για Φορητά>. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την οθόνη για να ελέγξετε τα μηνύματα σφάλματος και την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής. Στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη<Αρχική>
Οθόνη <Μενού>
Επιλέξτε <Ρύθμιση> για να εμφανιστεί η οθόνη <Μενού>. Πατήστε αυτό το κουμπί πρώτα για να κάνετε αλλαγές για κάθε ρύθμιση, όπως ρυθμίσεις διαχείρισης, ρυθμίσεις οθόνης και ρυθμίσεις δικτύου.

Τρέχον επίπεδο μενού

Εμφανίζεται το όνομα οθόνης του τρέχοντος επιπέδου.

Λίστα στοιχείων ρύθμισης

Τα στοιχεία ρύθμισης που ανήκουν στο τρέχον επίπεδο μενού εμφανίζονται σε μια λίστα.
Όταν δεν υπάρχει μενού κάτω από το χαμηλότερο επίπεδο, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης.
Οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ>
Όταν πατήσετε  (Έλεγχος Κατάστασης), εμφανίζεται η οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ>. Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση εκτύπωσης, καθώς και το απόθεμα γραφίτη και χαρτιού.
Οθόνη σφάλματος
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν παρουσιάζεται σφάλμα, εμφανίζονται οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης του σφάλματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλύσετε το πρόβλημα. Μέτρα για κάθε μήνυμα
Παράδειγμα: Όταν συμβεί εμπλοκή χαρτιού
Επιλέξτε <Σειρά Εμφάνισ (Αρχ)> για προσαρμογή της οθόνης <Αρχική> με αναδιάταξη πλήκτρων. Προσαρμογή της οθόνης
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σχετικά με την εμφάνιση της οθόνης, όπως να καθορίσετε ποια οθόνη θα εμφανίζεται αμέσως μετά την ενεργοποίηση της συσκευής και αν θα εμφανίζεται το μήνυμα για την εναπομένουσα ποσότητα χαρτιού και γραφίτη. <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να ορίσετε την οθόνη που θα εμφανίζεται όταν έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς εκτέλεση κάποιας λειτουργίας. <Λειτουργία μετά από Αυτόματη Επαναφορά>
80YS-01U