Προσαρμογή της Οθόνης <Αρχική>

Μπορείτε ελεύθερα να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των στοιχείων, για να κάνετε τα πλήκτρα ευκολότερα στη χρήση.
1
Επιλέξτε <Σειρά Εμφάνισ (Αρχ)> στην οθόνη <Αρχική>. Οθόνη <Αρχική>
2
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  / για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε .
3
Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα / για να μεταβείτε στη θέση που θέλετε και πατήστε .
4
Όταν ρυθμίσετε τη σειρά εμφάνισης των πλήκτρων, πατήστε  (Πίσω).


Η διαμόρφωση αυτής της ρύθμισης απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή.
80YS-028