Βασικές Διαδικασίες Χειρισμού

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες, όπως ο τρόπος χρήσης του πίνακα ελέγχου ή ο τρόπος τοποθέτησης χαρτιού, οι οποίες εκτελούνται συχνά προκειμένου να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες της συσκευής.

Τα εξαρτήματα και οι λειτουργίες τους

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα εξωτερικά και εσωτερικά μέρη της συσκευής και οι λειτουργίες τους, καθώς και ο τρόπος χρήσης των πλήκτρων στον πίνακα ελέγχου και ο τρόπος ανάγνωσης της οθόνης. Τα Μέρη και οι Λειτουργίες τους

Ενεργοποίηση της συσκευής

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής. Ενεργοποίηση της συσκευής

Χρήση του Πίνακα Ελέγχου

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος χρήσης των πλήκτρων στον πίνακα ελέγχου για την εκτέλεση διάφορων ενεργειών, όπως η προσαρμογή και ο έλεγχος των ρυθμίσεων. Χρήση του Πίνακα Ελέγχου

Σύνδεση στη συσκευή

Στη ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος σύνδεσης όταν εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης. Σύνδεση στη συσκευή

Τοποθέτηση χαρτιού

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης του χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού και στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Τοποθέτηση χαρτιού

Προσαρμογή της Οθόνης <Αρχική>

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος επαναδιευθέτησης των εμφανιζόμενων στοιχείων, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η χρήση της οθόνης <Αρχική>.Προσαρμογή της Οθόνης <Αρχική>

Καθορισμός των Ρυθμίσεων ήχου

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης της έντασης των διάφορων ήχων της συσκευής, όπως αυτοί που παράγονται όταν παρουσιάζεται ένα σφάλμα.Ρύθμιση ήχων

Είσοδος σε κατάσταση αναστολής

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος καθορισμού της κατάστασης αναστολής λειτουργίας. Είσοδος σε κατάσταση αναστολής
80YS-014