Αυτόματη ρύθμιση της καταχώρησης χρωμάτων και της έντασης χρωμάτων

Η συσκευή εκτελεί αυτόματη ρύθμιση (βαθμονόμηση), προκειμένου να αποφευχθεί η εσφαλμένη καταχώρηση χρωμάτων και να διασφαλιστεί ότι η αρχική ένταση χρώματος αναπαράγεται σωστά. Μπορείτε να καθορίσετε τον χρόνο και τη συχνότητα εκτέλεσης βαθμονόμησης.
Η εσφαλμένη καταχώρηση χρωμάτων είναι το φαινόμενο που συμβαίνει όταν η θέση εκτύπωσης αλλάζει ελαφρώς για κάθε χρώμα και οδηγεί σε ένα θολό αποτέλεσμα εκτύπωσης που είναι εκτός εστίασης.
Εικόνα με εσφαλμένη καταχώρηση χρωμάτων
 
Εικόνα χωρίς εσφαλμένη καταχώρηση χρωμάτων
Η ένταση χρώματος αναφέρεται στην ένταση των χρωμάτων όπως το κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε και μοβ.
Η ένταση των χρωμάτων δεν αναπαράγεται
Πρωτότυπο
Η ένταση των χρωμάτων αναπαράγεται
Η συχνή βαθμονόμηση μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της κασέτας γραφίτη.
Η εκτέλεση βαθμονόμησης όταν το επίπεδο γραφίτη είναι χαμηλό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ισορροπία χρωμάτων. Εάν παρουσιαστεί αυτό το σύμπτωμα, συνιστάται να αντικαταστήσετε την κασέτα γραφίτη με χαμηλό επίπεδο γραφίτη. Έλεγχος υπολειπόμενης ποσότητας αναλώσιμων
Η αυτόματη βαθμονόμηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αλλαγές στην κατάσταση και το περιβάλλον της συσκευής.
1
Επιλέξτε <Ρύθμ.>  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ρυθμ. για Αυτ. Πλήρες Καλιμπράρισμα>.
2
Ορίστε την επιλογή <Χρόνος για Αυτ. Πλ. Καλιμπρ. στην Εκκίν.> και <Συχνότητα για Αυτόματο Πλήρες Καλιμπρ.>.
Χρόνος για Αυτ. Πλ. Καλιμπρ. στην Εκκίν.
Επιλέξτε τον χρόνο για την αυτόματη βαθμονόμηση μετά την ενεργοποίηση.
Συχνότητα για Αυτόματο Πλήρες Καλιμπρ.
Ορίστε τη συχνότητα για αυτόματη εκτέλεση βαθμονόμησης. Ορίστε αυτό το στοιχείο σε <Υψηλή Τιμή> εάν εμφανίζεται συχνά εσφαλμένη καταχώρηση χρωμάτων.
80YS-08A