Συντήρηση

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η συντήρηση και διαχείριση της συσκευής, όπως ο τακτικός καθαρισμός και η αντικατάσταση των αναλώσιμων. Περιγράφεται επίσης η υπηρεσία συντήρησης που παρέχεται από την Canon. Για πληροφορίες σχετικά με τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνετε κατά τη συντήρηση, ανατρέξτε στο Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας.
Η ελάχιστη περίοδος διατήρησης για εξαρτήματα επιδόσεων για επισκευές και κασέτες γραφίτη είναι επτά (7) έτη μετά τη διακοπή της παραγωγής του μοντέλου της συσκευής.

Βασικός καθαρισμός

 

Αντικατάσταση Αναλώσιμων

Άλλη Συντήρηση και Ρύθμιση

 
80YS-081