Διαμόρφωση του τείχους προστασίας της δευτερεύουσας γραμμής

Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα επιτρέπεται η επικοινωνία μόνο με συσκευές που έχουν την καθορισμένη διεύθυνση IP για επικοινωνία με τη δευτερεύουσα γραμμή.
Μόνο διευθύνσεις IPv4 μπορούν να καταχωρηθούν με τη δευτερεύουσα γραμμή.
Για πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις εξαίρεσης και τους αριθμούς θυρών εξαίρεσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία και έχουν καταχωρηθεί από προεπιλογή, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργίες διαχείρισης.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στο [Network Settings]  [Firewall Settings].
Επιλέξτε το φίλτρο που ταιριάζει στη διεύθυνση IP προορισμού. Για περιορισμό των δεδομένων που αποστέλλονται από τη συσκευή σε υπολογιστή, επιλέξτε [IPv4 Address: Outbound Filter]. Για περιορισμό των δεδομένων που λαμβάνονται από υπολογιστή, επιλέξτε [IPv4 Address: Inbound Filter].
4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το φιλτράρισμα πακέτων.
Επιλέξτε την προεπιλεγμένη πολιτική για να επιτρέπεται ή να απορρίπτεται η επικοινωνία άλλων συσκευών με τη συσκευή και, έπειτα, καθορίστε τις διευθύνσεις IP για εξαιρέσεις.
[Use Filter]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να περιορίσετε την επικοινωνία. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για να απενεργοποιήσετε τον περιορισμό.
[Default Policy]
Επιλέξτε την προϋπόθεση με βάση την οποία θα επιτρέπεται ή θα απορρίπτεται η επικοινωνία των άλλων συσκευών με την παρούσα συσκευή.
[Reject]
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να διαβιβάζονται πακέτα επικοινωνίας μόνο όταν αποστέλλονται σε ή λαμβάνονται από συσκευές των οποίων οι διευθύνσεις IP έχουν καταχωριστεί στο [Exception Addresses]. Απαγορεύονται οι επικοινωνίες με άλλες συσκευές.
[Allow]
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να αποκλείονται πακέτα επικοινωνίας, όταν αποστέλλονται σε ή λαμβάνονται από συσκευές των οποίων οι διευθύνσεις IP έχουν καταχωριστεί στο [Exception Addresses]. Επιτρέπονται οι επικοινωνίες με άλλες συσκευές.
5
Κάντε κλικ στην επιλογή [Register New].
6
Καθορίστε τις διευθύνσεις εξαίρεσης.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP (ή την περιοχή διευθύνσεων IP) στο πλαίσιο [Address to Register].
Εάν οι διευθύνσεις IP δεν εισαχθούν σωστά, μπορεί να μην έχετε δυνατότητα πρόσβασης στη συσκευή από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ορίσετε τη ρύθμιση <Φίλτρο Διεύθυνσης IPv4> σε <Off>.
<Δίκτυο>
Μορφή εισαγωγής διευθύνσεων IP
Περιγραφή
Παράδειγμα
Εισαγωγή μεμονωμένης διεύθυνσης
Διαχωρισμός των αριθμών με τελείες.
192.168.0.10
Καθορισμός περιοχής διευθύνσεων
Εισάγετε ένα ενωτικό σημείο μεταξύ των διευθύνσεων.
192.168.0.10-192.168.0.20
Καθορισμός περιοχής διευθύνσεων με πρόθεμα
Εισαγάγετε τη διεύθυνση, ακολουθούμενη από μια κάθετο και έναν αριθμό που υποδεικνύει το μήκος του προθέματος.
192.168.0.32/27
Όταν έχετε επιλέξει [Reject] για εξερχόμενο φίλτρο
Δεν είναι δυνατό το φιλτράρισμα πακέτων εξερχόμενων πολλαπλών διανομών και εκπομπών.
7
Καθορίστε τον αριθμό θύρας όπως απαιτείται.
Η ρύθμιση εξαιρούμενων διευθύνσεων ισχύει μόνο για τις επικοινωνίες που λαμβάνονται από τη συγκεκριμένη διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας τον καθορισμένο αριθμό θύρας. Εισαγάγετε τον αριθμό της θύρας και κάντε κλικ [Add]. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 50 θύρες για κάθε εξαιρούμενη διεύθυνση.
8
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
Διαγραφή διεύθυνσης IP από τις εξαιρέσεις
Κάντε κλικ στο [Delete] για διαγραφή της διεύθυνσης εξαίρεσης.
Έλεγχος των αποκλεισμένων αιτημάτων επικοινωνίας στο αρχείο καταγραφής
Οι 100 τελευταίες επικοινωνίες που αποκλείστηκαν από το τείχος προστασίας μπορούν να επιλεγούν εμφανιστούν από τα στοιχεία [Settings/Registration] [Network Settings] [IP Address Block Log]. Το ιστορικό των αποκλεισμένων επικοινωνιών μπορεί να εξαχθεί από το Remote UI σε μορφή CSV. Εξαγωγή αρχείου καταγραφής ως αρχείου
Αν το [Default Policy] έχει οριστεί σε [Reject], το ιστορικό των επικοινωνιών που αποκλείστηκαν από το τείχος προστασίας δεν εμφανίζεται στο [IP Address Block Log].
Χρήση του πίνακα λειτουργίας
Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φιλτράρισμα των διευθύνσεων IP από το <Ρύθμ.> στην οθόνη <Αρχική>.
<Δίκτυο>
Μαζική εισαγωγή/Μαζική εξαγωγή
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εισαχθεί ή να εξαχθεί με μοντέλα που υποστηρίζουν μαζική εισαγωγή αυτής της ρύθμισης. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης
Αυτή η ρύθμιση περιλαμβάνεται στις [Settings/Registration Basic Information] κατά τη μαζική εξαγωγή. Εισαγωγή/Εξαγωγή όλων των ρυθμίσεων
80YS-04C