Καθορισμός διευθύνσεων MAC στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας

Μπορείτε είτε να περιορίσετε την επικοινωνία μόνο σε συσκευές με καθορισμένες διευθύνσεις MAC, είτε να αποκλείσετε συσκευές με καθορισμένες διευθύνσεις MAC αλλά να επιτρέψετε άλλες επικοινωνίες.
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ασύρματο δίκτυο ή δευτερεύουσα γραμμή.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στο [Network Settings]  [Outbound Filter] ή [Inbound Filter] για [MAC Address Filter].
Για περιορισμό των δεδομένων που αποστέλλονται από τη συσκευή σε υπολογιστή, επιλέξτε [Outbound Filter]. Για περιορισμό των δεδομένων που λαμβάνονται από υπολογιστή, επιλέξτε [Inbound Filter].
4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το φιλτράρισμα πακέτων.
Επιλέξτε την προϋπόθεση (προεπιλεγμένη πολιτική) με βάση την οποία θα επιτρέπεται ή απορρίπτεται η επικοινωνία άλλων συσκευών με τη συσκευή και, έπειτα, καθορίστε τις διευθύνσεις MAC για εξαιρέσεις.
[Use Filter]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να περιορίσετε την επικοινωνία. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για να απενεργοποιήσετε τον περιορισμό.
[Default Policy]
Επιλέξτε την προϋπόθεση με βάση την οποία θα επιτρέπεται ή απορρίπτεται η επικοινωνία άλλων συσκευών με το μηχάνημα.
[Reject]
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να διαβιβάζονται πακέτα επικοινωνίας μόνο όταν αποστέλλονται σε ή λαμβάνονται από συσκευές των οποίων οι διευθύνσεις MAC έχουν καταχωριστεί στο [Exception Addresses]. Απαγορεύονται οι επικοινωνίες με άλλες συσκευές.
[Allow]
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να αποκλείονται πακέτα επικοινωνίας, όταν αποστέλλονται σε ή λαμβάνονται από συσκευές των οποίων οι διευθύνσεις MAC έχουν καταχωριστεί στο [Exception Addresses]. Επιτρέπονται οι επικοινωνίες με άλλες συσκευές.
5
Καθορίστε τις διευθύνσεις εξαίρεσης.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση MAC στο πλαίσιο κειμένου [Address to Register] και κάντε κλικ στο [Add].
Δεν χρειάζεται να διαχωρίσετε τις διευθύνσεις με ενωτικά σημεία ή άνω-κάτω τελείες.
Εάν οι διευθύνσεις MAC δεν εισαχθούν σωστά, μπορεί να μην έχετε δυνατότητα πρόσβασης στη συσκευή από το Remote UI και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ορίσετε τη ρύθμιση <Φίλτρο Διεύθυνσης MAC> σε <Off>. <Δίκτυο>
Όταν έχετε επιλέξει [Reject] για εξερχόμενο φίλτρο
Δεν είναι δυνατό το φιλτράρισμα πακέτων εξερχόμενων πολλαπλών διανομών και εκπομπών.
6
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
Διαγραφή διεύθυνσης MAC από τις εξαιρέσεις
Επιλέξτε μια διεύθυνση MAC και κάντε κλικ στο [Delete].
Χρήση του πίνακα λειτουργίας
Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φιλτράρισμα των διευθύνσεων MAC από το <Ρύθμ.> στην οθόνη <Αρχική>. <Δίκτυο>
Μαζική εισαγωγή/Μαζική εξαγωγή
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εισαχθεί ή να εξαχθεί με μοντέλα που υποστηρίζουν μαζική εισαγωγή αυτής της ρύθμισης. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης
Αυτή η ρύθμιση περιλαμβάνεται στις [Settings/Registration Basic Information] κατά τη μαζική εξαγωγή. Εισαγωγή/Εξαγωγή όλων των ρυθμίσεων
80YS-04A