Περιορισμός των λειτουργιών της συσκευής

Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών που μπορεί να οδηγήσουν σε διαρροή πληροφοριών ή που κινδυνεύουν από εσφαλμένη χρήση. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε πλήρως τη χρήση επιμέρους λειτουργιών.
Περιορισμός εκτύπωσης από υπολογιστή
Μπορείτε να απαγορεύσετε για όλους τους χρήστες την εκτύπωση εγγράφων από υπολογιστή, ή να επιτρέψετε την εκτύπωση μόνο αν ο χρήστης έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη συσκευή. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη συσκευή έτσι ώστε να μπορούν να εκτυπώνονται έγγραφα μόνο μέσω ασφαλούς εκτύπωσης με κρυπτογράφηση. Περιορισμός εκτύπωσης από υπολογιστή
Περιορισμός της χρήσης μέσων μνήμης
Παρότι τα μέσα μνήμης, όπως οι συσκευές μνήμης USB, είναι πρακτικά, αυξάνουν επίσης την πιθανότητα κινδύνων ασφάλειας, π.χ. διαρροής πληροφοριών. Μπορείτε να ορίσετε περιορισμούς για τα μέσα μνήμης με βάση την πολιτική ασφαλείας σας. Περιορισμός της χρήσης μέσων μνήμης
Περιορισμός της χρήσης του πίνακα λειτουργίας
Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση των λειτουργιών και των πλήκτρων στον πίνακα ελέγχου για την προστασία των ρυθμίσεων της συσκευής από ακούσιες αλλαγές ή λειτουργίες. Περιορισμός της χρήσης του πίνακα λειτουργίας
80YS-04W