Απενεργοποίηση/Επανεκκίνηση της συσκευής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Remote UI για να απενεργοποιήσετε ή να επανεκκινήσετε τη συσκευή.
Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή επανεκκινείται, ακυρώνονται τα έγγραφα που εκτυπώνονται εκείνη τη στιγμή.

Απενεργοποίηση της συσκευής

Εκκινήστε το Remote UI  [Settings/Registration]  [Device Management]  [Remote Shutdown]  [Start]

Επανεκκίνηση της συσκευής

Εκκινήστε το Remote UI  [Settings/Registration]  [Restart Device]  [Perform Restart]  [OK]
80YS-054