Εγκατάσταση επιλογών συστήματος

 
Όταν χρησιμοποιείτε επιλογές συστήματος, ίσως πρέπει να συνδεθείτε με δικαιώματα διαχειριστή για να καταχωρίσετε άδειες. Για να καταχωρίσετε άδεια, θα χρειαστείτε τον αριθμό που αναγράφεται στο πιστοποιητικό του αριθμού πρόσβασης άδειας χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι τον έχετε μαζί σας πριν ξεκινήσετε. Μπορείτε να εκτελέσετε καταχώριση άδειας χρήσης ακόμη κι αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.
1
Εκτελέστε δοκιμή επικοινωνίας.
Δοκιμάστε αν μπορείτε να καταχωρίσετε την άδεια χρήσης μέσω του δικτύου.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στο [License/Other]  [Register/Update Software]  [Display Logs/Communication Test>.
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Communication Test].
Εμφανίζεται το μήνυμα [Are you sure you want to execute the communication test?].
5
Κάντε κλικ στην επιλογή [Yes].
Εμφανίζονται τα αποτελέσματα της δοκιμής επικοινωνίας.
Αν εμφανιστεί το μήνυμα [Connect Failed], ελέγξτε ότι το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο και οι ρυθμίσεις δικτύου είναι σωστά διαμορφωμένες. Διαμόρφωση με χρήση του Οδηγού διαμόρφωσης
Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο, καταχωρίστε την άδεια χρήσης εκτός σύνδεσης. Όταν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της καταχώρισης μέσω δικτύου
2
Κάντε κλικ στην επιλογή [Distributed Installation].
3
 Πληκτρολογήστε τον αριθμό πρόσβασης άδειας χρήσης.
4
Επιβεβαιώστε τον αριθμό και κάντε κλικ στο [Next >].
5
Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να εγκαταστήσετε και κάντε κλικ στο [Start>].
Αν εμφανιστεί η οθόνη του συμφωνητικού άδειας χρήσης, ελέγξτε τις πληροφορίες και κάντε κλικ στο κουμπί [I Accept].
6
Κάντε κλικ στην επιλογή [To Distributed Installation].

Όταν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της καταχώρισης μέσω δικτύου

Αν για κάποιον λόγο η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο, καταχωρίστε την άδεια εκτός δικτύου. Πρώτα λάβετε ένα κλειδί άδειας χρήσης χρησιμοποιώντας υπολογιστή με σύνδεση στο δίκτυο, και έπειτα καταχωρίστε το πληκτρολογώντας το στη συσκευή. Για να λάβετε κλειδί άδειας χρήσης, θα χρειαστείτε τον αριθμό που αναγράφεται στο πιστοποιητικό του αριθμού πρόσβασης άδειας χρήσης, καθώς και τον σειριακό αριθμό της συσκευής.
1
Μεταβείτε στον ιστότοπο έκδοσης της άδειας χρήσης (http://www.canon.com/lms/license/) και λάβετε το κλειδί της άδειας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και πληκτρολογήστε τον αριθμό πρόσβασης άδειας χρήσης και τον σειριακό αριθμό για να λάβετε το κλειδί της άδειας.
2
Επιλέξτε <Ρύθμ.> στην οθόνη <Αρχική>.
3
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Άδεια Χρήσης/Άλλο>  <Αποθήκευση Άδειας Χρήσης>.
4
Εισαγάγετε τον κωδικό άδειας χρήσης.
5
Επιλέξτε <Έναρξη>.
Επιβεβαίωση του σειριακού αριθμού
Εμφανίζεται στην επιλογή <Έλεγχος Μετρητή> <Διαμόρφωση Συσκευής>. Μπορεί επίσης να επαληθευτεί από τη σελίδα της πύλης του Remote UI.
80YS-05E