Διαχείριση της συσκευής

Για να μειώσετε τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση της παρούσας συσκευής, όπως τη διαρροή προσωπικών πληροφοριών ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τρίτους, απαιτούνται συνεχή και αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας. Καθορίστε έναν διαχειριστή ο οποίος θα διαχειρίζεται σημαντικές ρυθμίσεις της συσκευής, όπως τη διαχείριση των χρηστών και ρυθμίσεις ασφαλείας, για να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται με ασφάλεια.

Διαμόρφωση του Βασικού συστήματος διαχείρισης

 

Περιορισμός κινδύνων από αμέλεια, σφάλματα λειτουργίας και εσφαλμένη χρήση

 

Διασφάλιση Αποτελεσματικής Διαχείρισης

 

Διαχείριση της Διαμόρφωσης και των Ρυθμίσεων του Συστήματος

 
80YS-03E