Εκτύπωση με την προεπιλεγμένη υπηρεσία εκτύπωσης (Android)

Αν το τερματικό Android που διαθέτετε υποστηρίζει την Προεπιλεγμένη υπηρεσία εκτύπωσης, μπορείτε να εκτυπώσετε από την Προεπιλεγμένη υπηρεσία εκτύπωσης του τερματικού Android.
Για να εκτυπώσετε από τη συσκευή χρησιμοποιώντας την Προεπιλεγμένη υπηρεσία εκτύπωσης, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε το Mopria®.
Επιβεβαίωση των ρυθμίσεων Mopria®
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή/εκτυπωτή Canon από το Προεπιλεγμένη υπηρεσία εκτύπωσης του τερματικού Android, πρέπει πρώτα να προσαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο τερματικό Android.
Ενεργοποιήστε το Προεπιλεγμένη υπηρεσία εκτύπωσης.
Απενεργοποιήστε ή καταργήστε την εγκατάσταση του Mopria®.
Απενεργοποιήστε ή καταργήστε την εγκατάσταση του Canon Print Service (Υπηρεσία εκτύπωσης Canon).
80YS-03C