Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή

 
Ένας εικονικός εκτυπωτής σας δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης LPD ή FTP με την εκ των προτέρων εγγραφή εικονικού εκτυπωτή στις ρυθμίσεις εκτύπωσης. Για παράδειγμα, η εκ των προτέρων αποθήκευση ρυθμίσεων όπως ο τύπος χαρτιού, ο αριθμός των αντιτύπων και η εκτύπωση διπλής όψης εξαλείφει την ανάγκη καθορισμού αυτών των ρυθμίσεων για κάθε εργασία που πραγματοποιείτε.
Προσθήκη εικονικού εκτυπωτή
Εκτύπωση με εικονικό εκτυπωτή
Για τις λειτουργίες ασφαλούς εκτύπωσης και εκτύπωσης με κρυπτογράφηση, ο εικονικός εκτυπωτής απενεργοποιείται και η εργασία διατηρείται στη συσκευή.
Ρυθμίστε τη λειτουργία <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης LPD> στο <On> για να εκτελείτε εκτύπωση LPD.
Ρυθμίστε τη λειτουργία <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης FTP> στο <On> για να εκτελείτε εκτύπωση FTP.
Η γλώσσα περιγραφής σελίδας και η μορφή αρχείου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με έναν εικονικό εκτυπωτή είναι PS και PDF αντίστοιχα.

Προσθήκη εικονικού εκτυπωτή

1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στο [Printer]  [Virtual Printer Management].
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Add Virtual Printer].
Δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε λειτουργίες σε πολλούς περιηγητές ταυτόχρονα.
5
Εισαγάγετε όνομα εικονικού εκτυπωτή και καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή περισσότερων εικονικών εκτυπωτών με το ίδιο όνομα.
Υπάρχει δυνατότητα εγγραφής έως 20 εικονικών εκτυπωτών.
6
Κάντε κλικ στην επιλογή [Add].
Απαιτείται να συνδεθείτε στο Remote UI με κάποιο από τα ακόλουθα δικαιώματα για να πραγματοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα στοιχεία στην ενότητα [Επιλογή ρόλου προς ρύθμιση] στο Καταχώριση πληροφοριών χρηστών στην τοπική συσκευή.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εισαχθεί ή να εξαχθεί με μοντέλα που υποστηρίζουν μαζική εισαγωγή αυτής της ρύθμισης. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης
Αυτή η ρύθμιση περιλαμβάνεται στη ενότητα [Ρυθμίσεις/Αποθήκευση βασικών πληροφοριών] κατά την ομαδική εξαγωγή. Εισαγωγή/Εξαγωγή όλων των ρυθμίσεων

Εκτύπωση με εικονικό εκτυπωτή

Για εκτύπωση LPD
LPR -S [διεύθυνση IP της συσκευής] -P [όνομα εικονικού εκτυπωτή] [όνομα αρχείου]
Παράδειγμα: Εκτύπωση του αρχείου "sample.pdf" με τον εικονικό εκτυπωτή με όνομα "001"
lpr -S διεύθυνση IP της συσκευής -P 001 sample.pdf
Για εκτύπωση FTP
εισαγάγετε [όνομα αρχείου] [όνομα εικονικού εκτυπωτή]
Παράδειγμα: Εκτύπωση του αρχείου "sample.pdf" με τον εικονικό εκτυπωτή με όνομα "001"
> εισαγάγετε το αρχείο sample.pdf 001
80YS-02W