<Ρύθμιση/Συντήρηση>

Στοιχείο
Περιγραφή
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος χρήσης της λειτουργίας αυτόματου καθαρισμού για την κύρια μονάδα.
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης της ποιότητας εκτύπωσης των εικόνων.
80YS-078