<Άνοιγμα αρχείων>

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις για την εκτύπωση αποθηκευμένων αρχείων.
<Αλλαγή προεπιλ ρυθ (Εκτ από Μέσα Μνήμης)>
<Ρύθμιση> <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Άνοιγμα αρχείων>  <Κοινές Ρυθμίσεις>  <Ρυθμ. Προσπέλασης Αποθηκευμένων Αρχείων>
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που αποθηκεύτηκαν ως προεπιλογή για τη λειτουργία <Προσπ.Αποθ.Αρχείων>.
<Χρήση Λειτ/γίας Εκτύπωσης>
<Ρύθμιση> <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Άνοιγμα αρχείων>  <Ρυθμίσεις Μέσων Μνήμης>
Ο καθορισμός αυτής της ρύθμισης σάς επιτρέπει να εκτυπώνετε αρχεία σε μέσα μνήμης.Περιορισμός της χρήσης μέσων μνήμης
<Εμφάνιση Επιλ. Κατά τη Σύνδ. Μέσ. Μνήμης>
<Ρύθμιση> <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Άνοιγμα αρχείων>  <Ρυθμίσεις Μέσων Μνήμης>
Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων εκτύπωσης όταν είναι συνδεδεμένο το μέσο μνήμης.Σύνδεση συσκευής μνήμης USB
80YS-07K