<Ρυθμίσεις Λειτουργιών>

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις των λειτουργιών.
Ορισμένες ρυθμίσεις ορίζονται μόνο από τον Διαχειριστή.
Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην εμφανίζονται ανάλογα με τη διαμόρφωση του προαιρετικού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
Στοιχείο
Περιγραφή
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις για λειτουργίες όπως Ρυθμίσεις Τροφοδοσίας Χαρτιού, Ρυθμίσεις Εξόδου Χαρτιού, και Ρυθμίσεις Εκτύπωσης.
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος καθορισμού των ρυθμίσεων του εκτυπωτή.
Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο καθορισμού των ρυθμίσεων e-mail.
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος καθορισμού των ρυθμίσεων λήψης.
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις για την εκτύπωση αποθηκευμένων αρχείων.
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις εκτύπωσης.
80YS-07C