<Διαχείριση Συσκευής>

Μπορείτε να ορίσετε ρυθμίσεις αναφορικά με τη διαχείριση της συσκευής και τα προαιρετικά προϊόντα.
<Πληροφοριακές Ρυθμίσεις Συσκευής>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Εισαγάγετε το όνομα και τη θέση εγκατάστασης που θα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της συσκευής.
<Εμφάνιση Κατάστ. Εργ. Πριν από Πιστ.>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα περιορίζεται η πρόσβαση στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ> κατά τη χρήση μιας υπηρεσίας σύνδεσης.
<Περιορ. Πρόσβ. σε Εργασίες Άλλων Χρηστών>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα περιορίζονται οι χρήστες στην εκτέλεση λειτουργιών στις εργασίες άλλων χρηστών στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ> όταν χρησιμοποιείται Πιστοποίηση Χρήστη.
<Εμφάνιση Ημερολογίου Εργασιών>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα εμφανίζονται τα ημερολόγια εργασιών στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ>. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται στο λογισμικό διαχείρισης συσκευής να ανακτά ημερολόγια εργασιών από τη συσκευή. Βασικές οθόνες
<Αποθήκευση Ημερολογίου Καταγραφής>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα αρχίσει η εγγραφή του αρχείου καταγραφής. Για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των αρχείων καταγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργίες διαχείρισης.
<Ανάκτηση Ημερολογ. Πιστοποίησης Δικτύου>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα αρχίσει η εγγραφή του αρχείου καταγραφής για την πιστοποίηση που εκτελέστηκε κατά την πρόσβαση στη συσκευή μέσω του δικτύου, π.χ. κατά την εκτύπωση από έναν υπολογιστή.
<Περιορισμός Πρόσβασης Τεχνικού>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να περιορίζονται οι αλλαγές στις πληροφορίες χρήστη ή σε ρυθμίσεις σχετικές με την ασφάλεια κατά την επιθεώρηση ή την επισκευή της συσκευής από τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
<Απαγόρευση Αρχικ. Συνθ. Διαχειριστή>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Ορίστε εάν θα περιορίσετε τη λειτουργία του στοιχείο <Αρχικοποίηση Συνθηματικού Διαχειριστή> στο <Έλεγχος Μετρητή>.
<Περιορισμός Λειτουργ. Ειδικής Κατάστασης>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>
Επιλέξτε αν θα περιορίζεται η χρήση της Ειδικής κατάστασης, η οποία προβλέπεται για λόγους συντήρησης από την τεχνική υπηρεσία.
80YS-07U