<Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου>

Όλες οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ήχου που επιβεβαιώνει ότι ένα πλήκτρο πατήθηκε, του ήχου που υποδεικνύει την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτύπωσης και άλλων ήχων παρατίθενται με περιγραφές.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση ήχων.
<Ήχος Πλήκτρων>
<Ρύθμιση>  <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου>
Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα παράγεται ήχος όταν πατηθεί ένα πλήκτρο στον πίνακα ελέγχου.
<Ήχος Λάθους Ενέργειας>
<Ρύθμιση>  <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου>
Μπορείτε να ορίσετε εάν θα παράγεται ήχος όταν εκτελείται μη έγκυρη λειτουργία πλήκτρων, για παράδειγμα, όταν έχει εισαχθεί μη έγκυρη αριθμητική τιμή.
<ΉχοςΈλλειψης Αναλώσιμ.>
<Ρύθμιση>  <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου>
Μπορείτε να ορίσετε εάν θα παράγεται ήχος που θα υποδεικνύει το τέλος της διάρκειας ζωής της κασέτας γραφίτη.
<Ήχος Προειδοποίησης>
<Ρύθμιση>  <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου>
Μπορείτε να ορίσετε εάν θα ακούγεται ήχος που υποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή, όπως εμπλοκή χαρτιού, εσφαλμένη λειτουργία ή πάτημα μη λειτουργικού πλήκτρου.
<Ήχος Τέλους Εργασίας>
<Ρύθμιση>  <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου>
Μπορείτε να ορίσετε εάν θα παράγεται ήχος κατά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης.
<Τόνος Αναστ/Εξ. Ενέργειας>
<Ρύθμιση>  <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου>
Μπορείτε να ορίσετε εάν θα παράγεται ήχος όταν η συσκευή εισέρχεται ή βγαίνει από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
<Τόνος Σύνδεσης>
<Ρύθμιση>  <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου>
Μπορείτε να ορίσετε εάν θα παράγεται ήχος κατά την επιτυχή σύνδεση.
80YS-077